Oversigt alle grupper

Fælles side hvor medlemmerne fortæller

Links til siderne på denne webside

Links andre side

 

Hjemmeside for venskabsforeningen Cerony - mennesker med angst, depression, pårørende og samfund.

Angående muligheder for at oprette flere grupper med flere emner klik her

Vores målsætning

Emailegrupper: Debatforum Hjemmesider:

 

Mennesker med Ocd

Tilmelding her

Denne gruppe er for mennesker med Ocd. Her udveksler man erfaringer og oplevelser om alt muligt, og om det at få et godt liv og livskvalitet når man må leve med Ocd i det daglige.

Vi er ikke et behandlingssted, men skriver også om behandling i det omfang der er brug for det.

Alle der har fået enten stillet diagnosen Ocd, eller mener selv at have konstateret den er velkomne i denne gruppe.

 

Pårørende og venner

Tilmelding her

Denne gruppe er for mennesker med angst, Ocd, depression og andre psykiske problemer samt for pårørende og venner. Også forældre til børn med psykiske problemer er velkomne her.

Her vil både klienter og pårørende i fællesskab prøve at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Forældre til børn med psykiske lidelser vil her kunne hente støtte og vejledning hos voksne med samme problemer.

Målet er en bedre hverdag for alle.

Åben gruppe

Yahoo-adresse

En åben gruppe hvor man selv logger sig ind og deltager. Gruppen er for alle der interesserer sig for at forstå sammenhæng mellem følelser og sociale betingelser.

Her er forskellige funktioner - f.eks. en kalender hvor man kan annoncere og påminde om møder, relevante tv-udsendelser m.m. til hele gruppen.

På gruppens websted kan oprettes databaser, hvis man ønsker at indsamle oplysninger om bestemte emner.

 

 Spiseforstyrrelser

  Tilmelding her.

I denne grupper støtter mennesker med spiseforstyrrelser op omkring hinanden. Man udveksler erfaringer og forsøger i fællesskab at finde frem til alt, hvad der kan hjælpe den enkelte.

Mere end teorierne beskæftiger vi os med hvordan den enkelte selv oplever sin situation. 

Vi forsøger i fællesskab at hjælpe hinanden med at blive stærkere, og at opnå et liv til at fungere så godt som muligt ... hvilket måske også er den bedste kur mod spiseforstyrrelser.

Angst

Tilmelding her.

Emailegruppe om angst, både som følgevirkning til psykisk sygdom men også af alle andre mulige årsager. Er der forskel på angst? eller er angst simpelthen angst.

Er angst i det hele taget en sygdom - eller er det en reaktion.

En ting er sikkert: angst hæmmer personlig udfoldelse, og vil måske, hvis ikke problemerne løses i tide, udvikle sig til psykisk sygdom.

Emnet i gruppen er den personlige oplevelse af angst.

Deprimeret

Tilmelding her.

Alle mennesker bliver på tidspunkter i livet udsat for en depression. Hos nogle er det imidlertid en tilbagevendende tilstand, hvor der er brug for hjælp eller hensyn.

Her forsøger vi både at skrive om depressionen når den er der, og at finde livsglæden.

Her er plads til at fortælle når vi er kede af det eller modløse, og til at fortælle om positive oplevelser som giver følelsen af indhold og mening med tilværelsen.

Til livsglæden indefra.

Debatforum!

klik her til fællessiden

 
Ceronys debatforum findes på fællessiden. Her er debatten fri om, hvordan alle med psykiske lidelser er stillet i samfundet. Både i forhold til familie, ægtefæller, venner og arbejdsmarkedet. Enhver kan oprette nye og flere debatemner. Og husk - Den der kun tager sjov for sjov, og alvor kun alvorligt ... det er i orden at der er liv i en alvorlig debat.
I dette forum er alle velkomne - det være sig både medlemmerne af Cerony, behandlere og mennesker med andre psykiske sygdomme og mennesker uden psykiske lidelser. Hvis sådanne findes?! Det drejer sig om både hverdag og om retssikkerhed.
 

Hjemmesider:

Personlige hjemmesider

Allerede opbyggede personlige hjemmesider.

Sider og tekster lagt ud i tilknytning til hovedsiden. Endnu ikke opbygget, men med i planlagt arbejde.

Links til flere sider og andre hjemmesider.

Offentlige hjemmesider, herunder behandlertilbud og brugerorganisationer

Medlemmerne af Cerony vil løbende opbygge et hjemmesidesystem, samt en nyhedsside på vores fællesside.

Indhold og arbejdsgang imporviseres, i takt med at processen udvikler sig i de forskellige grupper og debatforum.

Der bliver plads til fatasi, udfoldelser og overraskelser. Et kreativt gruppearbejde der udvikler sig under selve processen.

 

Rigtigt hjerteligt velkommen

fra & til

brugere og medlemmer af gruppen

  for yderligere information eller vejledning.

Eller læs vores vejledning for tilmelding klik her.

LINKS

Velkomstsiden

Tilmelding

Hvad er Ocd?

Flere grupper

Netavisen

Alle kender til angst

De fælles hjemmesider

Når humøret svigter

Spiseforstyrrelser

Eget debatforum

Samlede sider m. chat

Åben emailegruppe

Vores målsætning

Gæstebog

Til start