Ocd, som også hedder tvangstanker, er angstanfald i specielle situationer som normalt ikke forbindes med angst. Tvangstankerne er ofte forbundet med skyldskomplekser, eller angst for at begå fejl.

Der er tale om angstanfald, der kan minde om fobisk angst, men den bagvedliggende årsag er lidt anderledes end ved de forskellige former for fobier. Tvangstanker, der også er blevet kaldt "tvivlesyge" kan dreje sig om hvad som helst, men ofte vil der være tale om f.eks. at kontrollere om komfuret er slukket eller døren låst - altså usikkerhed omkring almindelige daglige aktiviteter - og det drejer sig ikke kun om at tjekke en eller fem gange men måske om, at man adskillige gange må ud og se, at man huskede at slukke for kogepladen.
  Blandt andre typiske symptomer er angst for kemikalier eller urenheder, hvilket kan blive så alvorligt at man ikke tør at røre ved f.eks. dørhåndtag. Ligeledes er tællesystemer et ofte set problem:
at man må regne og kontrollere adskillige gange når man har at gøre med tal.

Tvangshandlingerne drejer sig om at afværge angstanfald. Der er mennesker med Ocd der må vaske hænder måske op til flere hundrede gange om dagen for at føle at hænderne er rene nok. Andre må tjekke alt papirarbejde igennem mange gange for at sikre sig, at der ikke er fejl i noget, og opnår måske alligevel ikke følelsen af sikkerhed for at alt er i orden.

Hvis man lider af Ocd er det først og fremmest vigtigt at få en hverdag til at fungere.
Vores Yahoo-gruppe har først og primært det formål.
Vi er ikke et behandlingssted, men i det omfang der er brug for det, skriver vi om behandling også, og udveksler erfaringer. Gruppen er ikke åben for behandlere, men kun for os selv.
Ligeledes udveksler vi erfaringer omkring hvordan vi tackler vores angst i hverdagen. Skal/kan vi skjule det for andre? Føler vi at vi lever og har udbytte af tilværelsen, ligesom andre mennesker og kan vi lære at leve med vores handicap ligesom andre mennesker må det?

Emailegruppen Yahoo klik her.
Din emailadresse vil fungere som en ansøgning

 
Subscribe to Cerony-Ocd
Powered by health.groups.yahoo.com

Der er modstridende erfaringer med om kognitiv terapi har en virkning. Man konfronteres med angsten ved at bevæge sig ud i de situationer man har angst omkring, men med støtte fra en psykolog eller terapeut, som støtter op og korrigerer den angstknugede tankegang. En del Ocd-ramte mærker ingen effekt af denne  behandling.
Kognitiv behandling kan indeholde en psykoanalytisk del og dermed bearbejdning af årsagen til angsten også.

En af medlemmerne i Cerony har lavet en illustreret hjemmeside om, hvordan hun oplever at leve med Ocd, som kan findes ved at klikke på denne adresse.

Klik her for at se en hjemmeside om hvorledes en psykoanalytisk behandling virkede og afslørede mekanismen bag Ocd.

LINKS

Velkomstsiden

Tilmelding

Hvad er Ocd?

Flere grupper

Netavisen

Alle kender til angst

De fælles hjemmesider

Når humøret svigter

Spiseforstyrrelser

Eget debatforum

Samlede sider m. chat

Åben emailegruppe

Grupperegler

Gæstebog